Design

Produktionsbyrå

Du vet vad det skall stå, har en idé om layout, du har text och bilder. Låt oss hjälpa dig med originalet.

Strömberg kan hjälpa dig med grafisk design och formgivning. Det kan vara allt från visitkort, broschyrer, DR till Sales Promotion material. Vi tar gemensamt fram en layout som du önskar och skapar ett original som är korrekt och anpassat till den fortsatta produktionen. Det är givetvis en stor fördel och trygghet för dig att du ger oss ansvaret för dessa delar, då behöver du inte heller fundera på hur dina original bäst skall levereras för att passa in i nästa produktionsmoment.

Begär offert

Fråga oss

Kunskap

Vi vill gärna vara med tidigt i ett projekt där det handlar om det praktiska och utformning av kommunikations-enheter, då kan många enkla misstag och förbiseenden undvikas. Små saker som i slutet kan kosta onödiga pengar.

Kommunikation och distribution

Några kommentarer från våra kunder

Ordning på dina trycksaker

Lagerhållning

Kombinera fysisk och digital lagring och lägg in dina egna beställningspunkter, för bästa möjliga ekonomi i din logistik.

Lagerhållning

Prata med vår säljare på tryckavdelningen

Lugnt och tryckt!

Vi kan naturligtvis också hjälpa dig med distribution och lagring, oavsett om de skall skickas vidare direkt eller lagerhållas för beställning.

Ring 08 779 96 00

Maila tryckavdelningen