Norden

Norge, Finland & Danmark

Strömberg har verksamhet på fler ställen i Norden. Tack vare våra enheter i Oslo, Helsingfors och Helsingør så kan vi enklare och mer effektivt hantera uppdrag även utanför Sveriges gränser.

maila oss se andra kontor

Vindkraft ger oss vår energi

När du anlitar Strömberg innebär det också att du bidrar till en mer hållbar utveckling – även när det kommer till miljön.

mer om vårt hållbarhetsarbete

Utanför Sveriges gränser

Vi är ett Nordiskt bolag

Vi finns etablerade med främst lager- & logistiktjänster i Oslo, Helsingfors och Helsingør. Men är det andra delar i Strömberg produktutbud som du vill diskutera och kan ha behov, hör av dig så hittar vi en lösning som passar dig.

Jonte Rosendahl
Nordenansvarig
Tel: +46 70 459 96 02

Maila Jonte
Jonte Rosendahl