Print on demand

Print on demand

Print on demand, ger dig flera fördelar jämfört med traditionellt tryck

När du producerar bara det du behöver, när du behöver det och kan hela tiden ha aktuella trycksaker, då har du print on demand. Självklart är också miljön en stor vinnare när du bara producerar det du faktiskt behöver. Ingen överproduktion som senare kanske måste kastas. Det innebär också i väldigt många fall en minskning av transporter.

Ditt material är kan också alltid vara uppdaterat med den senaste informationen så att dina trycksaker alltid är aktuella.

Kostnader för lagerhållning och inkurans försvinner helt. Hur mycket av dina trycksaker och annat material har du kastat, eller borde kasta, som skulle kunna bli Print on demand?

Begär offert

Hållbar utveckling

Miljöansvar

Miljö- och kvalitetsfrågor har högsta prioritet inom Strömbergkoncernen. I all produktion, lagerhållning, transport och annan hantering är målet att föreslå lösningar som innebär mindre slitage och påfrestningar på miljön. Att tillverka bara det som behövs via Print on demand är ett mycket bra sätt.

Hållbar utveckling

Kommentar från kund

Ordning på dina trycksaker

Lagerhållning

Kombinera fysisk och digital lagring och lägg in dina egna beställningspunkter, för bästa möjliga ekonomi i din logistik.

Lagerhållning
Print & Tryck

Prata med vår säljare på tryckavdelningen

Lugnt och tryckt! Vi kan naturligtvis också hjälpa dig med distribution och lagring, oavsett om de skall skickas vidare direkt eller lagerhållas för beställning.

Ring på 08 779 96 00

Maila tryckavdelningen