Print on demand

Print on demand

Print on demand ger dig flera fördelar jämfört med traditionellt tryck

Har ni problem med att ni ofta ligger med stora överupplagor på ert tryckta material?

Uppdateras ert material ofta vilket gör att ni måste kassera överupplagor och trycka nytt material?

Genom att endast producera de volymer ni faktiskt har behov för och även producera dessa volymer när ni behöver dem så säkerställer ni både att innehållet är aktuellt och att spill och lagerkostnader hålls nere. Kostnader för inkurans försvinner dessutom helt. Detta gör både miljön och ert företag till vinnare.

Hur mycket av era trycksaker och annat material skulle kunna bli Print on demand?

Kontakta oss på Strömberg så berättar vi hur vi tillsammans kan omvandla era upplagor till print on demand.

Begär offert

Hållbar utveckling

Miljöansvar

Miljö- och kvalitetsfrågor har högsta prioritet inom Strömbergkoncernen. I all produktion, lagerhållning, transport och annan hantering är målet att föreslå lösningar som innebär mindre slitage och påfrestningar på miljön. Att tillverka bara det som behövs via Print on demand är ett mycket bra sätt.

Hållbar utveckling

Kommentar från kund

Ordning på dina trycksaker

Lagerhållning

Kombinera fysisk och digital lagring och lägg in dina egna beställningspunkter, för bästa möjliga ekonomi i din logistik.

Lagerhållning
Print & Tryck

Prata med vår säljare på tryckavdelningen

Lugnt och tryckt! Vi kan naturligtvis också hjälpa dig med distribution och lagring, oavsett om de skall skickas vidare direkt eller lagerhållas för beställning.

Ring på 08 779 96 00

Maila tryckavdelningen