Postala & digitala utskick

Postala & digitala utskick

Fler svar. Mindre spill. Rätt kanal.
Händelsestyrd eller kalenderstyrd kommunikation.
Vi hjälper dig!

Ibland är det helt rätt att jobba med allmänna budskap i breda kanaler. Och ibland smala budskap till en väl vald målgrupp. Vill du dessutom nå en viss kund vid ett givet tillfälle finns inget som är effektivare än automatiserad kommunikation.

Ring oss Begär offert

Kommunikationsprocesser

Aktieägartjänst

Spara pengar och miljö genom att enbart skicka ekonomiska rapporter till de som verkligen vill ha. Strömberg Aktieägartjänst hjälper dig med detta.

Aktieägartjänst

Några nöjda kunder

Hjälp med original

Produktionsbyrå

Vi har en egen preprint produktionsbyrå och hjälper dig med layout, koppling och framtagning och optimering av original.

Produktionsbyrå

Vi berättar gärna mera

Prata med oss!

IT-system och lösningar för kommunikation är något vi kan prata om i timmar. Men du kanske vill börja med ett kortare möte?

Maila oss

VI HJÄLPER DIG MED POSTALA & DIGITALA UTSKICK

Vi på Strömberg erbjuder effektiva lösningar för att hjälpa dig med dina postala och digitala utskick. Vi ser till att du når ut till de kunder du önskar vid ett givet tillfälle med automatiserad kommunikation.

Du hittar med all sannolikhet inte någon annan lika komplett samarbetspartner i detta arbetsfält där såväl kompetens, resurser som funktion finns samlat under ett och samma tak. Är du i behov av automatiserad kommunikation – tveka inte att kontakta oss.

HÖR AV DIG REDAN IDAG

Vi är gärna med i ett tidigt skede i ett projekt eller uppdrag, där vi har vanan att ta hand om  postala och digitala utskick. Hör av dig även om du inte har alla detaljer klara. Låt oss få veta vad ni tänker göra, eller vad ni skulle vilja kommunicera.

Ju tidigare vi kan vara med desto större möjlighet till effektiv kommunikation utan fallgropar.