Design

Produktionsbyrå

När du vet vad det skall stå, har en idé om layout, du har text och bilder. Då hjälper vår produktionsbyrå dig med utformning och original.

Hos vår produktionsbyrå hjälper vi dig med grafisk design och formgivning. Det är allt från visitkort, broschyrer, DR till Sales Promotion material. Gemensamt med dig tar vi fram en layout och skapar ditt original. Det ger dig garanterat original som är korrekta och anpassade till den fortsatta produktionen.

För dig är det en fördel och trygghet när du ger oss ansvaret för dessa delar.  Du behöver inte fundera på hur dina original bäst skall levereras för att passa in i produktionen. Det ordnar vi.

Begär offert

Fråga oss

Kunskap

Vi vill gärna vara med tidigt i ett projekt.  Det handlar om det praktiska och utformningen av kommunikations-enheter. Då kan många enkla misstag och förbiseenden undvikas. Små saker som i slutet kan kosta onödiga pengar.

Kommunikation och distribution

Några kommentarer från våra kunder

Ordning på dina trycksaker

Lagerhållning

Kombinera fysisk och digital lagring och lägg in dina egna beställningspunkter. För bästa möjliga ekonomi i din logistik.

Lagerhållning
Print & Tryck

Prata med vår säljare på tryckavdelningen

Lugnt och tryckt!

Vi kan naturligtvis också hjälpa dig med distribution och lagring, oavsett om de skall skickas vidare direkt eller lagerhållas för beställning.

Ring 08 779 96 00

Maila tryckavdelningen